Pracovní semináře
Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2014
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
UKONČETE VÝSTUP A NÁSTUP, DVEŘE SE ZAVÍRAJÍ
Několikapodlažní klec s havíři je svým způsobem takové vertikální metro. A že jich tady na Ostravku a Karvinsku máme! Jen toho revizora, který by kontroloval platné jízdenky, jsme nikde nezastihli.
zobrazení: 10443
známka: 1.58
Hledáme redaktory nebo každého kdo by chtěl přispět svými poznatky, zážitky a postřehy s naší nebo příbližnou tématikou.
Pište na email: info(zavinač)hornicky-klub.info

Překladač
BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Ing. Petr Rojíček

Dne 21.prosince 2014 se dožívá 70-ti let současný předseda Klubu přátel hornického muzea v Ostravě.

Narodil se v Ostravě a v roce 1963 maturoval na Střední průmyslové škole ve Vítkovicích. V roce 1969 ukončil studium na Strojní fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě v oboru strojní zařízení dolů a hutí a v roce 1978 v oboru hlubinné dobývání ložisek na Hornicko-geologické fakultě téže vysoké školy.

Rojiček

V roce 1976 nastoupil na konkurz do státního Vědecko-výzkumného uhelného ústavu v Ostravě-Radvanicích, kde byl brzy jmenován do funkce vedoucího pracoviště Dobývání. V té setrval až do roku 1994, kdy s útlumem hornictví přechází do soukromé firmy a v roce 2003 ze zdravotních důvodů do předčasného důchodu.

V roce 2006 přichází do Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a již zde zakotví. V září 2008 byl kooptován do výboru Klubu a v prosinci téhož roku zvolen jeho místopředsedou. Tuto funkci pak vykonával až do roku 2013 současně s funkcí člena redakční rady vydávaného Hornického zpravodaje. V květnu 2013 byl na výroční plenární schůzi zvolen předsedou Klubu. Tuto funkci velmi úspěšně vykonává dodnes.

Milý Petře,
blahopřejeme Ti k těmto slavným narozeninám a přejeme Ti mnoho dalších úspěchů jak při výkonu náročné funkce předsedy hornického Klubu, který patří k největším v ČR, tak k průvodcovské činnosti v rámci Dolní oblasti Vítkovice, kterou současně vykonáváš. Zůstaň i nadále takovým, jaký jsi: Přímý, pracovitý a odpovědný v práci i v osobním životě a zároveň pro nás dobrý kamarád.

V zastoupení všech členů přeje

výbor Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
a redakční rada Hornického zpravodaje

klub2a
O klubu Historie klubu Zakladatel Lojzek Slaví jubileum Ostravské doly

Hornický spolek Klub přátel hornického muzea v Ostravě  - zkráceně  KPHMO je zájmovým a dobrovolným odborným občanským  sdružením. KPHMO byl založen v roce 1988 a v současné době působí  v Ostravě-Petřkovicích a pobočkách v Karviné a Havířově. Sídlo Klubu je v prostorách Landek Parku s hornickými expozicemi na adrese Pod Landekem 64,725 29 Ostrava-Petřkovice.

Cílem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě je sdružovat zájemce o hornictví a hornickou historii za účelem aktivní účasti a spolupráce na kulturní, dokumentační, vydavatelské, vědeckovýzkumné a výchovné činnosti.
a)  Podílí se na odborné a průvodcovské činnosti  expozic hornického muzea v Landek Parku,Dolu Hlubina  a Dolní oblasti VÍTKOVICE v Ostravě. Podporuje sbírkovou činnost hornických artefaktů a usiluje o ochranu a záchranu kulturních hodnot dokumentujících historický vývoj hornictví především v ostravsko-karvinském revíru.
b)  Organizuje, připravuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s vhodnými partnery odborné přednášky, semináře a konference, tematicky zaměřené na problematiku českého i světového hornictví a industriálního dědictví. Spolupracuje také při objasňování historického vývoje uhelného hornictví v ostravsko-karvinském revíru a to po stránce technického rozvoje, hospodářských vztahů i sociálního vývoje.Dle svých možností se v této oblasti věnuje i jiným uhelným či rudným revírům v ČR.
c)  Pořádá přednášky, besedy, vycházky, exkurze, tematické zájezdy včetně zahraničních, soutěže a jiné kulturní a výchovně-vzdělávací akce jak pro své členy, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti včetně žáků základních škol,studentů středních a vysokých škol.
d)  Podílí se na ochraně kulturních hodnot a hornických technických památek, zejména v Moravskoslezském kraji.
e)  Spolupracuje s výrobními i nevýrobními podniky a firmami, projektovými a vědeckými institucemi, školami s hornickým zaměřením, báňskými úřady i resortními ministerstvy, kulturními institucemi a občanskými sdruženími v České republice.Dlouhodobě úzce spolupracuje s Nadací Landek Ostrava.
f)  Spolupracuje s obdobnými zájmovými organizacemi, hornickými muzei a odbornými školami  v zahraničí.
g)  Vydává publikace o hornictví, hornické technice a historii a všeobecných otázkách souvisejících s hornickou činností.vydává publikace s jinou tématikou na základě schválení ve výboru Klubu.

Členství v Klubu je založeno na zásadě dobrovolnosti, vědomého souhlasu a zájmu plnit společenské poslání Klubu a to:
a)  Individuální: Individuálním členem Klubu se může stát každý občan České republiky starší 16 let, který má aktivní zájem o činnost Klubu. Jeho členem se může stát i cizí státní občan, který projevuje zájem o  spolupráci s Klubem .

b)  Kolektivní: Kolektivním členem Klubu se mohou stát výrobní i nevýrobní organizace, společenské instituce, vědecké ústavy, školy, muzea a jiné právnické osoby včetně zahraničních. Kolektivní člen Klubu je zastupován odpovědným pracovníkem příslušné organizace na základě pověření jejím vedením.

c)  Čestné: Význačným hospodářským, kulturním a pedagogickým pracovníkům, případně i jiným, kteří se zasloužili o rozvoj vědecké a odborné činnosti v hornictví a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě může být uděleno čestné členství. Čestné členství může být uděleno i řadovému registrovanému členu Klubu jako ocenění za mimořádný osobní přínos pro činnost a rozvoj Klubu.

 

Stát se členem KPHM je velkým koníčkem, zdrojem poznání a uspokojení s práce pro další generace. Je to výzva. Staň se jeho součásti.

Výbor KPHMO


Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
<

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server